Rapportering

Rapportering

Bokføring og rapportering bør tilpasses virksomhetsstyringen

De tradisjonelle resultat, balanse, kundefordringer og leverandørgjeld- rapportene utarbeides såklart innen en frist vi blir enige om.
Sammen kan vi også se på hvilke rapporter og styringsverktøy bedriften har behov for med mål om å oppnå en større effektivitet i rapporteringen, der de viktigste forholdene får den oppmerksomheten de fortjener.
Er det hensiktsmessig å bryte ned inntekter og kostnader på for eksempel virksomhetsområde, prosjektregnskap, en type produkt, eller en produktgruppe, for å måle lønnsomhet?
Bør det kanskje utarbeides måleparametere (Key Performance Indicators) som vurderes hver måned- dette trenger ikke kun være økonomiske måltall.

Er selskapet veldig lite blir vi enige om en rutine for overføring av bilag og dokumentasjon og du vil få tilsendt resultat, balanse, kunde- og leverandørreskontro og eventuelle andre rapporter som er hensiktsmessig innen den tidsrammen vi finner fornuftig.
Vi har kontorer på Lura i Sandnes, men er regnskapsfører for kunder på blant annet Bryne, Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg.
Interessert i tjenestene våre? Kontakt oss, så svarer vi deg så snart som mulig!