Controllerfunksjon

Controllerfunksjon

Kan være så mangt:


Utarbeidelse av gode rapporterings/  styringsverktøy til ledelse/ mellomledere i bedriften.
Avdelingsrapporter, marginrapporter, varelagerstyring, skjemaer etc som gjør arbeidsflyten smidigere i en travel arbeidsdag. 

Interne prosesser:
Det gis bistand/ gjennomgang/ tilrettelegging av prosesser, rutiner og prosedyrer på tvers av bedriften.
Vurdering av systemer/ kompetanse/ kapasitet for å levere et godt og lønnsomt produkt.
Effektivitetspotensialer- hvordan utføres produksjonen?
Er omsetning og kostnader brutt ned på et hensiktsmessig nivå, etc.

Strategidokumenter, budsjettering, strategiske perspektiver, målsetninger, balansert målstyring ved scorecards eller utarbeidelse av KPI'er.
Vi har kontorer på Lura i Sandnes, men er regnskapsfører for kunder på blant annet Bryne, Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg.
Interessert i tjenestene våre? Kontakt oss, så svarer vi deg så snart som mulig!