Økonomisjef til leie

Økonomisjef til leie

Rådgivning, støttefunksjon og samarbeidspartner


Mange små og mellomstore bedrifter preges av ustrukturerte beslutningsprosesser og har ofte en liten ledergruppe hvor viktige beslutninger tas av en person, gjerne bedriftens eier og gründer.
Hverdagen fylles av operative problemstillinger og man nedprioriterer behovet for langsiktig strategi, langsiktig og målrettet tankegang.
Kostnaden ved en egen økonomifunksjon i bedriften kan være vanskelig å forsvare når man ikke trenger denne fulltid, kontoransatte har kanskje ikke kompetansen til  å være denne støttefunksjonen og det kan være lett å tenke at bare regnskapet blir levert iht gjeldende regler, så er det greit nok.

Total Økonomistyring AS kan tilby Økonomisjef til leie. 
Det kan være et kortvarig oppdrag, hvor man for eksempel trenger hjelp til å sette opp kritiske suksessfaktorer som man etterpå selv følger opp internt i bedriften for langsiktig verdiskapning.
Det kan være rådgiving i en endringsprosess. Ofte er det lett å se løsninger, men veldig utfordrende å implementere. Da kan en utenforstående samarbeidspartner være en nyttig ressurs.
Kanskje man har en regnskapsavdeling hvor man gjerne vil ha en overordnet økonomifunksjon som ikke er heltidsansatt, uten å gå på kompromiss med kompetansen man helst vil ha i en slik stilling.
 
Vi har kontorer på Lura i Sandnes, men er regnskapsfører for kunder på blant annet Bryne, Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg.
Interessert i tjenestene våre? Kontakt oss, så svarer vi deg så snart som mulig!