Årsoppgjør

Årsoppgjør og skattemelding (tidl.selvangivelse)

Utarbeidelse av årsregnskap m/noter for aksjeselskap samt likningspapirer.


Regnskapet avsluttes og avstemmes, og dokumentasjon vil bli overlevert revisor dersom det er underlagt revisjonsplikt, slik at deres arbeid blir enklere.
Vi har kontorer på Lura i Sandnes, men er regnskapsfører for kunder på blant annet Bryne, Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg.
Interessert i tjenestene våre? Kontakt oss, så svarer vi deg så snart som mulig!