Utbytte eller Lønn? Lei av prosent- tåkeprat?

Et spørsmål ferske bedriftseiere ofte lurer på er hvor mye man bør ta ut i lønn i AS’et, og hva som eventuelt lønner seg av utbytte eller lønn. Gogler man problemstillingen får man ganske greie svar i %, skatt på overskudd sånn og sånn, marginalskatt sånn og sånn, fradrag på arbeidsgiveravgift med prosent sånn og sånn.
Du kan finne konkrete svar på det du lurte på, men det er lett å gå seg vill i jungelen av %.
I denne artikkelen finner du 3 scenarioer som viser hvor mye aksjonæren får etter skatt og hvor mye skatt man må betale avhengig av hvilken modell man går for.

 

Tekst: Linda Karlson

Anbefalingen de fleste kommer med er at du bør ta ut opptil 6G i lønn som er kr.555.456 for 2016, eventuelt opptil 7,1G som gir 18,1% opptjening til pensjon hos NAV, og resten i utbytte.
Årsaken er at man da har betalt arbeidsgiveravgift og skatt som gir full dekning av fordelene i trygdeordningen, men når man går over beløpet betaler man gjerne mer i skatt enn nødvendig fordi lønn inngår i grunnlaget for toppskatt mens det på utbytte blir beskattet 25% pluss en faktor på 1,15.

Jeg skal slutte å snakke rundt på prosenter før du føler deg snytt med tanke på overskriften.

Ikke noe prosent- tåkeprat.

I stedet har jeg satt opp 3 eksempler på hvor mye man betaler i skatt totalt fra firmaet og for aksjonæren i de forskjellige scenarioene (viktig å påpeke at dette er en generell vurdering og kan se annerledes ut dersom du er i skatteklasse 2, det er lavere arbeidsgiveravgift enn 14,1% eller det kan være andre forhold som spiller inn på privat skatteberegning).

Eksemplene tar forutsetning om at aksjonær er eneste ansatt i selskapet.
Overskudd i bedriften før skatt 1.000.000
Eksempel 1 Kun utbytte
25% Skatt av overskudd 250.000
Netto årsresultat etter skatt 750.000
   
Utbytte aksjonær 750.000
Skatt 25% + faktor 1,15 215.625
Utbetales til aksjonær 534.375
Her ser vi at samlet skatt for bedrift og aksjonær er kr.465.625 og utbetalt til aksjonær blir kr.534.375.
 
Eksempel 2 Kun Lønn
Overskudd i bedriften før lønn 1.000.000
Utbetale maks lønn 780.400
Feriepengeavsetning 93.648
Arbeidsgiveravgift 122.367
Overskudd før skatt 3.585
25% skatt av overskudd 896
Netto årsresultat etter skatt 2.689
Her ser vi at selskapsskatten blir lav ettersom lønnskostnader og arbeidsgiveravgift er fradragsberettigede kostnader i selskapet og lønnskostnadene spiser opp overskuddet som selskapsskatten beregnes av. Her vil derimot lønnen utløse toppskatt hos aksjonæren og vi må se på hvilke skatter som belastes aksjonæren.

Her må man også være oppmerksom på sanksjoner som kan utløses dersom du er eier og tar ut mer lønn enn det som er økonomisk forsvarlig. Dersom driften av selskapet krever lite arbeid og du tar ut lønn som fulltidsansatt kan det bli vurdert som uberettiget opptjening av trygdeytelser.

Her er en beregning av skatt som aksjonær/ ansatt vil bli belastet iht 2016- rater:
2016 Beregning skatt Beløp Skatteberegning Sats
Lønn 780.400 195.100 25%
Maks minstefradrag -91.450 -22.863 43% (maks 91.450)
Personfradrag (kl.1) -51.750 -12.938 (kl.2 kr.76.250)
Trinn 1 65.100 286 0,44%
Trinn 2 340.500 5.789 1,70%
Trinn 3 215.000 23.005 10,70%
Trygdeavgift 780.400 63.993 8,20%
       
Skatt på alm inntekt f toppskatt   159.300  
Trygdeavift   63.993  
Toppskatt   29.080  
Sum Skatt   252.373  
Skattesats   32,34%  
       
Utbetalt til aksjonær   528.027  
Gjør oppmerksom på at det for enkelthetsskyld her ikke er tatt hensyn til utbetaling av feriepenger fra fjoråret.
Her vil skatt på aksjonær være kr.252.373 og sammen med arbeidsgiveravgiften på kr.122.367 og skatt på overskudd kr.896 blir samlede skatter i scenario 2 kr.375.636.

Da er vi kommet til siste scenario, en kombinasjon av utbytte og lønn.
Overskudd før lønn 1.000.000
Eksempel 3 Lønn opptil 6G resten utbytte
Lønn 6G 555.456
Feriepengeavsetning 66.655
Arbeidsgiveravgift 87.096
Overskudd før skatt 290.794
25%Skatt av overskudd 72.698
Netto resultat etter skatt 218.095
   
Utbytte aksjonær 218.095
Skatt 25% + faktor 1,15 62.702
Utbetales til aksjonær fra utbytte 155.393

Her er en beregning av skatt som aksjonær/ ansatt vil bli belastet iht 2016- rater ved lønn kr.555’:
2016 Beregning skatt Beløp Skatteberegning Sats
Lønn 555.456 138.864 25%
Maks minstefradrag -91.450 -22.863 43%, maks kr.91.450
Personfradrag (kl.1) -51.750 -12.938 (kl.2 kr.76.250)
Trinn 1 65.100 286 0,44%
Trinn 2 330.556 5.619 1,70%
Trinn 3 0 0 10,70%
Trygdeavgift 555.456 45.547 8,20%
       
Skatt på alm inn f toppskatt   103.064  
Trygdeavgift   45.547  
Toppskatt   5.906  
Sum skatt   154.517  
Skattesats   27,82%  
       
Utbetalt til aksjonær   400.939  

Oppsummert ser bildet slik ut ved overskudd kr.1.000.000 før lønn/ utbytte:
Scenario Lønn/ Utbytte Lønn Utbytte Utbet.Aksjonær Skatter og avgifter totalt
Eksempel 1 0 750.000 534.375 465.625
Eksempel 2 780.400 0 528.027 375.636
Eksempel 3 555.456 218.095 556.332 377.014

Vi ser helt klart at den mest gunstige løsningen er en kombinasjon, hvor man også oppnår fulle rettigheter dersom noe skulle skje og resten i utbytte som ikke inngår i toppskatt.
Her er det viktig å være klar over at det hjelper ikke om man tar ut to store lønninger i året. Skulle noe skje beregner NAV sykepenger basert på gjennomsnittlig ukeinntekt de siste 4 ukene med mindre du kan vise til varierende inntekter eller skiftende arbeidsperioder, da kan grunnlaget for beregningen utvides, men dette er ikke noe man bør ta sjanser med. Blir man syk vil man helst ikke ha belastning med lange diskusjoner med NAV i tillegg.
Og du vet- som egen bedriftseier skal man være veldig syk før man ikke stiller på jobb, så ikke ta sjansen, få regnskapsføreren din til å beregne månedlige lønninger som rapporteres innen fristene .

 
-----------------------------www.totalokonomistyring.no------------------------
meg med penger3