Firmabil- hva koster det selskapet?

I forrige artikkel tok vi for oss hva som var forskjell på fordelsbeskatning for den ansatte om man velger dieseldyr eller batteribil.
Her vil vi se på hvor dyr bilen er for selskapet, gitt at det ikke er en bil med grønne skilt som gir fradrag for inngående mva, og som er til fri bruk for den ansatte.


 

Tekst Linda Karlson

Vi tar utgangspunkt i kjøp av en bil med drivstoff som kjøpes brukt til kr.400.000 av selskapet.
Ved leasing blir regnskapet omtrent likt, avhengig av hvilken avtale man får i forhold til for eksempel restverdi. Da kan man bytte ut avskrivningskostnad med leasingkostnad i regnestykket.
Her har vi tatt utgangspunkt i en bedrift som har en margin på 25% av det som er direkte relatert til salg av varer/ tjenester etc, og lagt på kostnadene for ett års bildrift.
Regnestykket tar ikke hensyn til kapitalbinding ved kjøp/ beregning av renter på kassekreditt etc.
Resultatregnskap
Omsetning 600.000
Varekostnader 450.000
Driftsresultat 150.000
Resultatmargin 25%
   
Arbeidsgiveravgift 12.000
Drivstoff 24.000
Bompenger 18.000
Forsikring og vedlikehold 15.600
Avskrivninger 80.400
Årlige bilkostnader (ikke hensyntatt lån/renter/kapitalbinding) 150.000
Resultat før skatt kun hensyntatt kostnader ved drift av firmabil 0
   

Her ser vi at dersom bedriften har 150.000 i året i bilkostnader, og har en margin på 25% av det som bedriften selger/ driver med, må omsetningen være kr.600.000 for å dekke kostnadene med bilholdet.

Dette er et regnestykke til ettertanke, ikke sant?

-----------------------------www.totalokonomistyring.no------------------------
 
jaguar