Årsoppgjør

Årsoppgjør og skattemelding (tidl.selvangivelse)

Utarbeidelse av årsregnskap m/noter for aksjeselskap samt likningspapirer.


Regnskapet avsluttes og avstemmes, og dokumentasjon vil bli overlevert revisor dersom det er underlagt revisjonsplikt, slik at deres arbeid blir enklere.
Vi har kontorer på Lura i Sandnes, men er regnskapsfører for kunder på blant annet Bryne, Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg.
Interessert i tjenestene våre? Kontakt oss, så svarer vi deg så snart som mulig!
 
Total Økonomistyring AS
bunn-address
Sandnes
Håholen 7,
4313 Sandnes
bunn-telefon
Tlf: 922 70 369

Innlogging kunder

Her er inngangsportalen til dine resultat- og balanserapporter, status kundefordringer, leverandørgjeld, varelager etc.
Trykk på linken for å komme til din bedrifts økonomi.
Total Økonomistyring Reporting